Rezultate


Produsul turistic integrat prevăzut în proiect include dezvoltarea unor servicii turistice inovatoare:
1)            Mediul de orientare interactiv (ITGE), care promovează patrimoniul istoric și cultural regional ca sit turistic.
2)            Aplicație mobilă pentru ITGE, oferind un produs inovator, ușor accesibil, care va promova regiunea ca destinație turistică.
3)            Display-uri digitale - amplasate în locuri publice și site-uri populare, care promovează site-urile interesante ale regiunilor
Produsul turistic integrat Easyguide oferă mai multe servicii pentru o atracție turistică
- ITGE cu aplicații mobile, chioșcuri. Acestea vor furniza informații interactive, interesante și valoroase despre repere populare sau mai puțin cunoscute din regiune. Un mod modern și ușor de utilizat pentru a furniza aceste informații, combinat cu valoarea și accesul liber, oferă un flux mai mare de turiști din toate generațiile. Această tendință asigură durabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului.
Proiectul prevede dezvoltarea și comunicarea cu toate părțile interesate, cu un plan de management pentru utilizarea patrimoniului cultural și natural într-un mod durabil. Planul va face parte dintr-o campanie de publicitate pe scară largă. Scopul este de a promova patrimoniul transfrontalier pentru beneficii economice pe termen lung.
JOC pe proiectul pagina de Facebook
 

Management plan Easy Guide