Link-uri utile

 
Programul Intereg V - România - Bulgaria - http://interregrobg.eu 
Site-ul oficial al municipiului Silistra - https://www.silistra.bg 
Muzeul Dunării de Jos Calarasi - http://www.impact-tour.eu 
 https://www.instagram.com/easyguidesilistracalarasi/?hl=bg
https://easyguide-portal.com/bg/home
Clip municipiului Silistra - pentru toate monumentele și siturile culturale și istorice din Silistra