Представяне на интерактивно мобилно приложение

13.03.2019
На 13 и 14 март 2019 г., сряда и четвъртък, от 10:00 ч. в Средно Училище „Карол I“ в гр. Кълъраш ще се проведат училищни посещения във връзка с проект: 15.2.1.046, ROBG – 29 „EasyGuide – interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra” - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра, на тема:

Прессъобщение Представяне на интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културно-историческото наследство в Силистра и Кълъраш.
По време на училищните посещения децата ще имат възможност да се докоснат до приложението. Проектът има за цел да подобри опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.