Международно туристическо изложение TTR Букурещ, Румъния - 2022

09.05.2023
Община Силистра представи културно-историческо наследство и възможности за уикенд туризъм по време на международното туристическо изложение в ROMEXPO, Букурещ от 10ти до 13ти ноември.