РЕЗУЛТАТИ

Интегрираният туристически продукт, предвиден в проекта, включва разработването на няколко иновативни туристически услуги:
1)            Интерактивна екскурзоводска среда (ITGE), която популяризира регионалното историческо и културно наследство като туристически обекти.
2)            Мобилно приложение за ITGE, осигуряващо иновативен лесно достъпен продукт, който ще популяризира региона като туристическа дестинация. Мобилното приложение може да се изтегли от магазините на IOS и Google play (Easyguide - Silistra - Calarasi);
3)            Цифрови диспли - разположени на обществени места и популярни сайтове, популяризиращи интересните обекти на регионите
 
Интегрираният туристически продукт Easyguide осигурява няколко услуги за туристическа атракция
- ITGE с мобилни приложения, киоскове. Те ще предоставят интерактивна, интересна и ценна информация за популярните или по-малко известни  за разглеждане  забележителности в региона. Модерният и удобен за ползване начин за предоставяне на тази информация, съчетана с нейната стойност и отворен достъп, осигурява по-голям поток от туристи от всички поколения. Тази тенденция гарантира устойчивост на резултатите от проекта в дългосрочен план.
 
Проектът предвижда развитие и комуникация с всички заинтересовани страни с план за управление на използването на културното и природното наследство по устойчив начин. Планът ще бъде част от мащабна рекламна кампания. Целта е насърчаването на трансграничното наследство за дългосрочни икономически ползи.

Management plan Easy Guide