РЕЗУЛТАТИ

Интегрираният туристически продукт, предвиден в проекта, включва разработването на няколко иновативни туристически услуги:
1)            Интерактивна екскурзоводска среда (ITGE), която популяризира регионалното историческо и културно наследство като туристически обекти.
2)            Мобилно приложение за ITGE, осигуряващо иновативен лесно достъпен продукт, който ще популяризира региона като туристическа дестинация.
3)            Цифрови диспли - разположени на обществени места и популярни сайтове, популяризиращи интересните обекти на регионите
 
Интегрираният туристически продукт Easyguide осигурява няколко услуги за туристическа атракция
- ITGE с мобилни приложения, киоскове. Те ще предоставят интерактивна, интересна и ценна информация за популярните или по-малко известни  за разглеждане  забележителности в региона. Модерният и удобен за ползване начин за предоставяне на тази информация, съчетана с нейната стойност и отворен достъп, осигурява по-голям поток от туристи от всички поколения. Тази тенденция гарантира устойчивост на резултатите от проекта в дългосрочен план.
 
Проектът предвижда развитие и комуникация с всички заинтересовани страни с план за управление на използването на културното и природното наследство по устойчив начин. Планът ще бъде част от мащабна рекламна кампания. Целта е насърчаването на трансграничното наследство за дългосрочни икономически ползи.