Проект: „EasyGuide – интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра” e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Проект: 15.2.1.046, ROBG – 29 „EasyGuide – интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра” e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България. Стойност на проекта (ЕФРР): 788 623.60 евро
bottom header image

СЪБИТИЯ

Информация за изминали и бъдещи събития по проект EASY GUIDE

bottom header image

Новини

Списък с новини свързани с проект EASY GUIDE

Топ новини

Начало

 
 


www.mdjcalarasi.ro
 
 
EasyGuide се вписва в общата цел на Програма Interreg V-A Румъния – България, като отговаря на необходимостта от по-добро сътрудничество между двете страни, за да се подобри използването на съвместните възможности. Проектът разглежда общото териториално предизвикателство за нестабилен туристически поток в района на Силистра-Кълъраш и отговаря на Специфична цел 2.1  За подобряване на устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство на Програмата.
Популяризирането на региона Кълараш- Силистра като туристическа дестинация е стратегически приоритет и за двете общини.
През тази година бяха осъществени многобройни съвместни дейности, включително проекти по Програма ФАР и Стратегията за развитие на трансграничния регион Кълараш – Силистра за периода 2007 – 2013 г. Все още нестабилният туристически поток остава често срещано предизвикателство.
За да се постигнат устойчиви резултати, следва да се предприемат следващите стъпки за по-добро използване на нашето природно и културно наследство (на р. Дунав и общото минало) чрез въвеждане на най-добрите световни практики. Следвайки примера на лондонския градски пътеводител, планираме да изградим интерактивна туристическа среда от двете страни на река Дунав. Сред другите предимства, съвместното разработване на проекта ще осигури по-атрактивно туристическо предложение и солидна основа за решаване на описаните предизвикателства.
 

 
 
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.